Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag - index och företagsekonomi vid lastbilstransporter.

Videor om ekonomisk uppföljning vid lastbilstransporter

Webbsidan är under konstruktion och alla videofilmer kanske inte är tillgängliga.

Video 1
ett enkelt exempel

Ett enkelt exempel som visar en ekonomisk uppföljning av en veckas transporter.

Video 2
Kalkylprislistan

Kalkylprislistan är en förteckning över vad olika "resurser" i åkeriverksamhet kostar. Videon förklarar varför det är smart att sätta samma kalkylkostnad på alla fordon som gör samma jobb (är utbytbara) och varför alla förare på motsvarande sätt bör ha samma timkostnad om de gör samma typ av jobb.

Video 3
principer vid kalkylering

Det går att tänka fel i ekonomiska beräkningar. Vi har plockat ihop några av de situationer där vi vet att åtskilliga åkeriföretagare tänker på annat sätt än vad som kanske är hur man ska tänka om man håller sig till vedertagna företagsekonomiska principer.

Ni kommer säkett att känna igen många av frågeställningarna!

Video 4
Förarkostnader

Vi visar praktiskt att det är rätt enkelt att beräkna vad en förare kostar när man använder SÅcalc 2016.

Video 5
Fordonskostnader

Vi gör en beräkning av vad en lastbil har för rörlig milkostnad och fast kostnad per vecka. Vi använder SÅcalc 2016.

Video 6
Samkostnader

Hur ska man hantera kontor, transportledning och andra kostnader som är gemensamma för många transportverksamheter? Vi ger en kort introduktion i ämnet.

Video 7
organisera arbetet

Lite praktiska tips om hur man kan jobba med excel i verksamheter där mycket information finns att hämta i olika IT-system.