Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag - index och företagsekonomi vid lastbilstransporter.

Ekonomisk uppföljning

Bra ekonomiska underlag för beslut genom ekonomisk uppföljning

Vad menar vi? Vi har gjort en serie med sju videofilmer som handlar om ekonomisk uppföljning. Vi börjar med det absolut enklaste i video 1 här till höger. Resten av videofilmerna hittar du här.

Video 1 i serien om ekonomisk uppföljning

Ett enkelt exempel som visar en ekonomisk uppföljning av en veckas transporter.

En översikt av ekonomisk uppföljning

Exemplet nedan är en bild av ekonomisk uppföljning i sin enklaste form. En beskrivning av intäkter och kostnader.

Gör företaget uppföljningar för de flesta verksamheter och under flera tider på året så kan man verkligen börja utnyttja fördelarnamed ekonomisk uppföljning. Den enkla uppställningen i bilden ovan kan då ersättas med uppföljningar i tabellform eller de smarta excelfunktioner läser värden ur olika listor som skapas i företagets olika IT_system. Exempelvis kan uppgifter om intäkter hämtas från avräkningssystem, körsträckor från listor som dumpas ur fordonsdatorer och förarnas arbetstid från lönerutiner.

Slutresultatet kan bli ett utfall som visar lönsamhet i olika verksamheter under ett år.

Arbetsgången

Är det svårt? Bara om man inte kan!

Tar det lång tid att göra? Bara om man inte lärt sig ett smart sätt att arbeta!

Ekonomisk uppföljning är inget nytt. Inom de flesta verksamheter är det en självklarhet och med den snabba datorutvecklingen finns goda möjligheter att få utmärkt, rimligt exakt uppföljning, utan att lägga ner väldigt mycket arbetstid.

Arbetsgången består av två grundmoment.

1. Fakta ska samlas in från verkligheten. det gäller intäkten, arbetstid, körsträcka och hur många fordonsenheter som används i uppdraget.
2. Företaget måste veta vad det som används för att utföra uppdragen kostar. Det gäller ex en normalarbetstimma, en körd mil och ett fordons fasta kostnad.

Punkten 2, vad olika saker kostar, är den del där åkeriföretag allt för ofta tänker och gör fel vilket leder till att det tar tid och ändå inte blir bra. Kalkylkostnader är inte detsamma som faktiska eller bokförda kostnader. Vi beskriver arbetsgången i en serie videofilmer.