Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag - index och företagsekonomi vid lastbilstransporter.

Åkeriekonomi- tillfällig webbplats.

Stöd för en fungerande marknad för lastbilstransporter.

Välkomna till en tillfällig webbplats med information om transportekonomi. Här har vi samlat information om olika företagsekonomiska frågor och index. Webbplatsen är tillfällig eftersom den senare i år är tänkt att flytta in under Sveriges Åkeriföretags huvuddomän akeri.se.

Vi strävar efter att ha en faktabetonad och "neutral" information. Kunskap om hur man jobbar med ekonomiska frågor på ett vettigt sätt och dessutom en hel del fakta. Kunskapen vi förmedlar vill vi ska vara de arbetssätt och principer som gäller inom företagsekonomi i största allmänhet. I de fall åkeribranschen har haft metoder som avviker från "skolboken" så väljer vi här konsekvent att följa "skolboken". Enda skillnaden kan vara att vi ibland undviker fackuttryck som kan vara svåra att förstå.

Välkomna att gå på upptäcktsfärd på vår nya webbplats!

Index vid lastbilstransporter

SCB fastställer indextal som mäter kostnadsförändring inom lastbilstransporter. Indextalen används för prisreglering i affärer med lång varaktighet och när det gäller drivmedel, även för löpande priskorrigering.

Gå vidare till startsidan för index.

Företagsekonomi och lastbilstransporter

Här hittar ni information i ekonomiska ämnen som är typiska för lastbilstransporter. Det betyder att det mesta kring företagens "externredovisning", exempelvis bokföring, bokslut, skatter mm saknas här. Inriktningen är mer den interna företagsekonomin. Intern redovisning som syftar till att ge bra information om verksamheten inom exempelvis ett åkeriföretag eller en transportförmedlare. Det gäller inte minst hur man beräknar kostnader och hur man följer upp kostnader och lönsamhet i enskilda verksamheter.

Gå vidare till startsidan för företagsekonomiska frågor.

Utbildning i ekonomi och index

Sveriges Åkeriföretag genomför utbildningar i ämnen där det annars är svårt att hitta lämpliga utbildningar.

Kostnadsberäkningens grunder är kärnan i transportekonomiska basutbildningar. Det finns vedertagna metoder som gör att uppgiften kan utföras effektivt och med rimlig exakthet.

Kunskap om hur man följer upp verksamhet är viktigt. Viilka verksamheter går bra och vilka går mindre bra? Utbildningar i ekonomisk uppföljning lär ut vettiga arbetsmetoder och en hel del färdigheter i Excel.

Gå vidare till startsidan för utbildning.